Zurück zur Übersicht

Waterstanden IJsselmeergebied

  • Nieuws
  • 19 Mai 2022

Het waterpeil in het IJsselmeergebied wordt actief geregeld door Rijkswaterstaat. De waterstand is echter afhankelijk van een hoop factoren, zoals neerslag en wind. Tot 2019 was de waterstand voor het IJsselmeergebied in de zomer -0,20 meter NAP (20 centimeter onder NAP) en in de winter -0,40 meter NAP (40 centimeter onder NAP. Vanaf 2019 is de waterstand flexibeler, en wordt gewerkt met bandbreedtes. Dit kan gevolgen hebben voor de watersport!

Klimaatverandering

Het IJsselmeer heeft een belangrijke functie voor de zoetwatervoorziening van Nederland. Mede hierdoor, en door veranderingen in het klimaat, heeft Rijkswaterstaat besloten om flexibeler om te gaan met het waterpeil in het IJsselmeergebied. Bij verwachtte periodes van droogte wordt het waterpeil verhoogd, om meer reserve te hebben. Bij verwachtte periodes van veel neerslag kan het waterpeil tijdelijk verlaagd worden.

Streefpeil

Vanaf 2019 wordt gewerkt met een streefpeil binnen een bepaalde bandbreedte.

Zomer

In de praktijk betekend dat, dat in de zomer het waterpeil op zowel het IJsselmeer als het Markermeer fluctueert tussen -0,10m en -0,30m NAP. Het water kan dus 10 centimeter hoger of lager staan dan voor 2019 het streven was. Voor de Randmeren geldt een streven tussen de -0,10 m en -0,05 m NAP

Winter

In de winter is het streefpeil voor het IJsselmeer nu tussen de -0,40m en -0,05m NAP en voor het Markermeer tussen de -0,40m en -0,10m NAP. Voor de Randmeren geldt een streven tussen -0,30 tot -0,05 m NAP.

Actuele waterstand

Via deze website van Rijkswaterstaat zijn de actuele waterstanden in te zien.

Wat betekend dit voor de watersport?

We merken nu dat variabele waterstand invloed heeft op de watersport. Schippers die al lange tijd in hetzelfde gebied varen worden geconfronteerd met ondieptes die nét iets ondieper zijn dat ze gewend waren, waardoor ze vast kunnen lopen. Ook verdwijnen sommige obstakels onder water, waar die eerst zichtbaar waren. Inmiddels zijn er naar ons weten al meerdere schepen hierdoor vastgelopen.

Aktuelle Nachrichten/Blogbeiträge

Nach Übersicht